Skip to main content

Tin tức sự kiện

Hội đồng NVQS thị trấn Núi Sấp tổ chức bình nghị tuyển chọn công dân thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2024

HỘI ĐỒNG NVQS THỊ TRẤN NÚI SẤP TỔ CHỨC BÌNH NGHỊ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THI

UBMTTQVN TỈNH AN GIANG TRAO NHÀ NGHĨA TÌNH MẶT TRẬN CHO BÀ HUỲNH CẨM LOAN- THỊ TRẤN NÚI SẬP

UBMTTQVN TỈNH AN GIANG TRAO NHÀ NGHĨA TÌNH MẶT TRẬN CHO BÀ HUỲNH CẨM LOAN

Tổ chức khám sức khỏe ( đợt 1) cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Sáng này ngày 02/11/2023 Hội đồng NVQS thị trấn Núi Sập phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe của huyện tổ ch

Nông nghiệp - Nông thôn

  • Ông Nguyễn Ngọc Điệp
    (Chủ tịch UBND thị trấn Núi Sập)

    0918.317.321
  • Ông Diệp Văn Xuân
    (Công chức Văn phòng-thống kê)

    0919.757.499